Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovená poistka, ktorá pokrýva škody spôsobené tretím osobám pri dopravnej nehode. Je potrebné ju mať na každom vozidle, ktoré je v prevádzke na verejných komunikáciách. V prípade, že si chcete zmeniť poisťovňu alebo ukončiť poistenie vozidla z dôvodu predaja alebo zrušenia registrácie, je potrebné podať výpoveď PZP. V tomto článku sa dozviete, ako správne ukončiť PZP, čo je potrebné na výpoveď a ako na to.

Dôvody pre výpoveď PZP

Medzi hlavné dôvody pre výpoveď PZP patria:

a) Zmena poisťovne: Ak chcete prejsť na lacnejšiu alebo lepšiu ponuku od konkurenčnej poisťovne, je potrebné najprv ukončiť PZP u súčasnej poisťovne.

b) Predaj vozidla: Ak plánujete predať vozidlo, musíte najskôr ukončiť PZP. Nový majiteľ si následne uzatvorí vlastné PZP.

c) Zrušenie registrácie vozidla: V prípade, že sa rozhodnete zrušiť registráciu vozidla, napríklad ak je mimo prevádzky na dlhšiu dobu, je potrebné podať výpoveď PZP.

Ako podať výpoveď PZP

Výpoveď PZP môžete podať nasledovne:

a) Písomne: Písomnú výpoveď môžete zaslať poštou alebo doručiť osobne na pobočku poisťovne. Výpovedná lehota je zvyčajne 1 mesiac, pričom platí, že výpoveď musí doručiť na adresu poisťovne najneskôr posledný deň výpovednej lehoty.

b) Elektronicky: V prípade, že vaša poisťovňa umožňuje elektronickú komunikáciu, môžete výpoveď podať aj prostredníctvom e-mailu alebo cez webové rozhranie poisťovne.

Čo je potrebné uviesť vo výpovedi

Vo výpovedi PZP by ste mali uviesť nasledujúce informácie:

a) Údaje o poistníkovi: Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu.

b) Údaje o vozidle: Značka, model, rok výroby, evidenčné číslo vozidla (SPZ), identifikačné číslo vozidla (VIN) a dátum začiatku PZP.

c) Dôvod výpovedi: Uveďte, či ide o zmenu poisťovne, predaj vozidla alebo zrušenie registrácie vozidla.

d) Dátum ukončenia PZP: Uveďte dátum, kedy chcete PZP ukončiť. Pamätajte na výpovednú lehotu (zvyčajne 1 mesiac).

e) Podpis: Nezabudnite na podpis a dátum podania výpovedi.

Dôležité upozornenia pri výpovedi PZP

a) Dvojitá poistka: Ak zrušíte PZP u svojej súčasnej poisťovne a následne uzatvoríte novú zmluvu s inou poisťovňou, dávajte pozor, aby sa obdobie platnosti nového PZP neprekrylo so starým. Môže totiž dôjsť k dvojitému poisteniu, ktoré nie je žiaduce.

b) Pokuty: Ak po ukončení PZP neuzatvoríte novú zmluvu alebo nezrušíte registráciu vozidla, hrozí vám pokuta za jazdu bez platného PZP.

c) Prepis vozidla: Ak predávate vozidlo, nezabudnite na splnomocnenie pre nového majiteľa, aby mohol vozidlo prepísať na svoje meno.

Výpoveď PZP je dôležitým krokom pri zmene poisťovne, predaji vozidla alebo zrušení registrácie. Je potrebné správne podať výpoveď a dodržať výpovednú lehotu, aby ste sa vyhli problémom a pokutám. Vždy dôkladne skontrolujte všetky údaje vo výpovedi a nezabudnite na podpis a dátum podania.