Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre traktory: To, čo potrebujete vedieť

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základnou poistkou, ktorú musia mať všetky motorové vozidlá, vrátane traktorov, registrované v Slovenskej republike. PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám pri dopravnej nehode a chráni majiteľov traktorov pred finančnými stratami. V tomto článku sa pozrieme na PZP pre traktory a niektoré dôležité aspekty, ktoré by ste mali vedieť.

Prečo je PZP pre traktory dôležité?

Traktory sú často používané v poľnohospodárstve, lesníctve, ale aj pri komunálnych prácach, a teda môžu byť vystavené rôznym rizikám. Pri výkone týchto činností môže dôjsť k nehodám a poškodeniu majetku alebo zraneniu osôb. Aj najlacnejšie PZP online chráni majiteľa traktora pred finančnými nárokmi tretích strán v prípade nehody.

Rozsah PZP pre traktory

PZP pre traktory pokrýva škody spôsobené tretím stranám, čo zahŕňa:

 • Škody na majetku (napr. poškodenie iných vozidiel, budov alebo verejného majetku)
 • Úrazy alebo smrť osôb, ktoré sú dôsledkom nehody

PZP pre traktory nepokrýva škody na vlastnom vozidle alebo na vlastníkovi traktora. Pre takéto škody je potrebné uzavrieť havarijné poistenie.

Ako získať PZP pre traktor?

Na získanie PZP pre traktor je potrebné kontaktovať poisťovňu a poskytnúť nasledujúce informácie:

 • Údaje o traktore, ako sú značka, model, rok výroby, objem motora, výkon a hmotnosť
 • Údaje o majiteľovi traktora, vrátane mena, adresy, rodného čísla a čísla vodičského preukazu
 • Predchádzajúca poisťovacia história, ak existuje

Na základe týchto informácií vám poisťovňa predloží ponuku na PZP. Ceny PZP sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, ako sú vek traktora, jeho výkon, výrobca a zameranie použitia (poľnohospodárstvo, lesníctvo, komunálne práce). Preto je dobré porovnať ponuky od rôznych poisťovní a vybrať si tú najvýhodnejšiu.

Zľavy na PZP pre traktor

Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy na PZP pre traktory, ak spĺňate určité podmienky. Medzi najbežnejšie zľavy patria:

 • Zľava za beznehodovú jazdu: Ak nemáte v minulosti zaznamenané žiadne škody, môžete získať zľavu na PZP. Takúto zľavu nájdete aj cez PZP výpočet.
 • Zľava za viac vozidiel: Ak máte u jednej poisťovne poistených viacero vozidiel, môžete získať zľavu na PZP pre traktor.
 • Zľava za členstvo v odborných združeniach: Ak ste členom poľnohospodárskeho či lesníckeho združenia alebo komôr, môžete získať zľavu na PZP.

Zmena poisťovne a výpoveď PZP pre traktor

Ak si nájdete výhodnejšiu ponuku na PZP pre traktor od inej poisťovne, môžete zmeniť svoju súčasnú poisťovňu. Výpoveď PZP musí byť podaná písomne a je potrebné dodržať výpovednú lehotu, ktorá je zvyčajne 1 mesiac pred koncom poistného obdobia. Po zrušení pôvodného PZP uzatvorte novú zmluvu s vybranou poisťovňou.

PZP pre traktory je dôležitou súčasťou ochrany majiteľov traktorov pred finančnými nárokmi tretích strán v prípade nehody. Pri výbere PZP je dôležité porovnať ponuky od rôznych poisťovní a zvážiť možné zľavy. Nezabudnite sledovať termíny výpovedí a uzatvárania nových poistných zmlúv, aby ste neprišli o poistenie.

PZP stret so zverou

Povinné zmluvné poistenie (PZP online) je základným poistením, ktoré chráni majiteľov motorových vozidiel pred finančnou zodpovednosťou za škody spôsobené tretím stranám v dôsledku dopravnej nehody. Avšak stret s divou zverou na cestách je častým javom a nie je priamo pokrytý základným PZP. V tomto článku sa pozrieme na PZP v súvislosti so stretom so zverou a ako sa dá chrániť pred nečakanými nákladmi, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku takýchto udalostí.

PZP a stret so zverou

Základné PZP nepokrýva škody na vlastnom vozidle, ktoré vznikli v dôsledku stretu so zverou. Preto je potrebné uzatvoriť dobrovoľné havarijné poistenie, ktoré môže pokryť takéto situácie.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je rozšírením základného PZP a zahŕňa ochranu voči škodám na vlastnom vozidle, či už v dôsledku dopravnej nehody alebo iných udalostí, ako je stret so zverou, krádež, živel alebo vandalizmus. Úroveň krytia závisí od konkrétnej ponuky poisťovne a preferencií poistníka.

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité overiť, či je krytý stret so zverou. Niektoré poisťovne ponúkajú špeciálne balíčky, ktoré sú zamerané na túto konkrétnu situáciu, zatiaľ čo iné zahŕňajú pokrytie stretu so zverou v rámci širšieho havarijného poistenia.

Postup pri strete so zverou

Ak dôjde k stretu so zverou, je dôležité dodržiavať nasledujúce kroky:

 • Bezpečne zastavte vozidlo a zapnite výstražné svetlá.
 • Nezachádzajte so zranenou zverou, pretože môže byť nebezpečná.
 • Oznámte nehodu polícii a pripravte sa poskytnúť informácie o mieste, čase a okolnostiach stretu.
 • Vyfotografujte miesto nehody, škody na vozidle a, ak je to možné, zranenú zver.
 • Kontaktujte svoju poisťovňu a oznámte im udalosť. Poskytnite im všetky potrebné informácie a fotografie, ktoré ste nafotili.

Náhrada škody

Ak máte havarijné poistenie pokrývajúce stret so zverou, poisťovňa by mala preplatiť náklady na opravu škôd na vozidle. Výška náhrady závisí od podmienok vášho poistného plánu a od rozsahu škody.

Pri niektorých havarijných poistení môže byť účinná spolupráca s opravovňami a autorizovanými dielňami, čo môže zjednodušiť proces náhrady škody a zabezpečiť kvalitnú opravu vášho vozidla.

Prevencia stretu so zverou

Preventívne opatrenia môžu pomôcť znížiť riziko stretu so zverou na cestách:

 • Dodržiavajte rýchlostné obmedzenia a zvýšte opatrnosť na úsekoch s častým výskytom zvery.
 • Využívajte diaľkové svetlá v noci, aby ste zlepšili viditeľnosť a skôr zaregistrovali pohyb zvery.
 • Ak zbadáte zver na ceste, zvoľnite a buďte pripravení prudko zabrzdiť alebo bezpečne obísť zviera.
 • Vybavte si vozidlo zvukovým odpudzovačom zvery, ktorý vydáva vysokofrekvenčné tóny, ktoré zver zaznamená a zvyčajne sa vzdiali od cesty.

Hoci základné PZP nepokrýva škody na vlastnom vozidle v dôsledku stretu so zverou, havarijné poistenie môže poskytnúť túto ochranu. Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zohľadniť pokrytie stretu so zverou, aby ste boli chránení pred neočakávanými nákladmi. Dodržiavanie preventívnych opatrení a postupov pri nehode sú kľúčové pre bezpečnosť na ceste a hladký proces náhrady škody.

Overenie PZP: Prečo je to dôležité a ako to urobiť

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistným krytím, ktoré musia mať všetci vlastníci motorových vozidiel, aby mohli jazdiť po verejných cestách. Overenie PZP je dôležitým procesom, ktorý vám umožní zistiť, či je vaše vozidlo alebo vozidlo, ktoré plánujete kúpiť, riadne poistené. Tento článok vám poskytne prehľad toho, prečo je dôležité overiť PZP, ako to urobiť a aké sú dôsledky jazdy bez platného PZP.

Prečo je dôležité overiť PZP

Overenie PZP je dôležité z niekoľkých dôvodov:

 • Zákonná povinnosť: Jazda bez platného PZP je nelegálna a môže viesť k pokutám, zadržaniu vozidla alebo dokonca trestnému stíhaniu.
 • Finančná ochrana: PZP chráni vás a ostatných účastníkov cestnej premávky pred finančnými nákladmi v prípade nehody.
 • Predaj alebo nákup vozidla: Ak predávate alebo kupujete vozidlo, overenie PZP vám pomôže zabezpečiť, že vozidlo je riadne poistené pred jeho prevodom na nového vlastníka.

Ako overiť PZP

Overenie PZP môžete urobiť niekoľkými spôsobmi:

 • Online: Väčšina poisťovní poskytuje online nástroje na overenie PZP. Stačí zadať evidenčné číslo vozidla a systém vám poskytne informácie o platnosti PZP.
 • Telefónicky: Môžete tiež zavolať svojej poisťovni a overiť PZP telefonicky. Pripravte si potrebné údaje, ako sú evidenčné číslo vozidla a údaje o vlastníkovi.
 • Na pobočke poisťovne: Ak preferujete osobný kontakt, môžete navštíviť pobočku svojej poisťovne a požiadať o overenie PZP.

Dôsledky jazdy bez platného PZP

Jazda bez platného PZP môže mať vážne dôsledky:

 • Pokuty: V prípade zistenia jazdy bez platného PZP môžu byť uložené pokuty, ktoré sa môžu pohybovať od stoviek do tisícov eur.
 • Zadržanie vozidla: Polícia môže zadržať vozidlo, ktoré jazdí bez platného PZP, až do doby, kým vlastník nepredloží platné poistné potvrdenie.
 • Trestné stíhanie: V prípade opakovaného porušenia zákona o povinnom zmluvnom poistení, môže vlastník vozidla čeliť trestnému stíhaniu.
 • Finančná zodpovednosť: Ak spôsobíte nehodu bez platného PZP, budete nútení uhradiť všetky náklady spojené s poškodením a zraneniami druhej strany, čo môže viesť k finančnému zaťaženiu.

Overenie PZP je dôležitým procesom, ktorý by mal byť súčasťou zodpovednosti každého vlastníka motorového vozidla. Nielenže vám pomôže splniť zákonnú povinnosť, ale zabezpečí aj finančnú ochranu pre vás a ostatných účastníkov cestnej premávky. Pamätajte, že overenie PZP je jednoduché a rýchle, či už online, telefonicky alebo osobne na pobočke poisťovne. Ako vlastník vozidla, dbajte na to, aby ste vždy mali platné PZP, a tým predchádzajte možným pokutám, zadržaniu vozidla, trestnému stíhaniu a finančným stratám.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) pre motocykle: Ako ušetriť a čo zohľadniť

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnou súčasťou prevádzky motocyklov, motorky alebo skútra na verejných komunikáciách. Jeho hlavnou úlohou je kryť škody spôsobené tretím stranám v prípade dopravnej nehody. Pre príklad netreba chodiť ďaleko. PZP pre motocykle sa môže líšiť v niekoľkých aspektoch, ako sú napríklad cena, rozsah krytia alebo zľavy a bonusy. V tomto článku vám ponúkneme niekoľko tipov a odporúčaní, ako vybrať najlacnejšie PZP pre váš motocykel a ušetriť pri jeho kúpe.

Výber poisťovne

Pri výbere poisťovne pre PZP motocykel sa oplatí porovnať ponuky rôznych spoločností. Cena poistenia sa môže líšiť v závislosti od poisťovne, typu motocykla, jeho výkonu, veku jazdca a množstva iných faktorov. Prehľadne porovnať ponuky môžete na internetových stránkach, ktoré ponúkajú PZP kalkulačku.

Vek a skúsenosti jazdca

Poisťovne často zohľadňujú vek a skúsenosti jazdca pri výpočte ceny PZP pre motocykel. Mladí a menej skúsení jazdci majú zvyčajne vyššie poistné prémie, pretože sú považovaní za rizikovejších vodičov. Ak máte viac skúseností a ste starší ako 25 rokov, môžete počítať s nižšou cenou PZP.

Bezodstupkové obdobie

Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy na PZP pre motocykel v prípade, že jazdec preukáže bezodstupkové obdobie. To znamená, že ak počas určitého obdobia (napríklad 3 alebo 5 rokov) nezaznamenáte žiadne škodové udalosti, môžete získať zľavu na svoje poistenie.

Kombinácia poistení

Ak už máte uzatvorené iné poistenie u tej istej poisťovne, napríklad poistenie domácnosti alebo auto, môžete získať zľavu na PZP pre motocykel. Poisťovne často ponúkajú takéto balíčky ako spôsob, ako zákazníkom ušetriť peniaze a udržať ich verných svojim službám. Pozrite si podrobne PZP tabuľku cien.

Bezpečnostné zariadenia a opatrenia

Investícia do bezpečnostných zariadení, ako sú napríklad alarmy, imobilizéry alebo sledovacie zariadenia GPS, môže zvýšiť bezpečnosť vášho motocykla a zároveň znížiť cenu PZP. Poisťovne môžu poskytnúť zľavy za použitie takýchto zariadení, pretože znižujú riziko krádeže alebo vandalizmu.

Špeciálne zľavy a bonusy

Poisťovne môžu ponúkať špeciálne zľavy alebo bonusy pre určité skupiny jazdcov, napríklad študentov, členov auto-moto klubov alebo účastníkov bezpečnostných kurzov. Je dôležité zistiť, či spĺňate podmienky pre takéto zľavy a či ich môžete využiť pri kúpe PZP pre váš motocykel.

Ročné alebo mesačné splátky

Pri uzatváraní PZP pre motocykel môžete zvoliť medzi ročnými alebo mesačnými splátkami. Hoci mesačné splátky môžu byť pohodlnejšie, často predstavujú vyššie náklady na poistenie v porovnaní s ročným platom. Ak je to možné, zvážte ročnú splátku, aby ste ušetrili peniaze.

Pri výbere PZP pre motocykel je dôležité zohľadniť všetky uvedené faktory, ako sú cena, rozsah krytia, zľavy a bonusy. Je dobré porovnať ponuky rôznych poisťovní a zvážiť všetky dostupné možnosti. Dôkladným zvážením všetkých aspektov si môžete vybrať najlepšie PZP pre váš motocykel a zároveň ušetriť na poistnom plnení.

PZP prívesný vozík: dôležité informácie a tipy na výber

Prívesný vozík môže byť skvelým pomocníkom pri preprave rôznych nákladov, či už pri sťahovaní, preprave stavebných materiálov alebo pri dovolenke s karavanom. Avšak, nezabudnite, že prívesný vozík vyžaduje zákonnú povinnosť zmluvného poistenia zodpovednosti (PZP) rovnako ako osobné automobily. V tomto článku sa dozviete, na čo by ste si mali dávať pozor pri výbere PZP pre prívesný vozík a ako získať tú najlacnejšiu ponuku.

Typ prívesného vozíka

Pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité zohľadniť jeho typ a účel použitia. PZP sa môže líšiť podľa toho, či ide o jednoosý alebo dvojosý príves, a či je určený na prepravu nákladu, karavan, čln alebo iné špeciálne účely. Uistite sa, že vaše PZP kryje konkrétny typ prívesného vozíka, ktorý vlastníte.

Rozsah krytia

Pri výbere PZP pre prívesný vozík je dôležité zvážiť rozsah krytia, ktorý poskytuje poisťovňa. Základný rozsah krytia zahŕňa škody spôsobené tretím stranám, ale môžete sa rozhodnúť pre rozšírené krytie, ako napríklad havarijné poistenie, ktoré chráni váš prívesný vozík pred rôznymi druhmi poškodenia. Môžu byť aj fatálne.

Cena PZP

Cena PZP pre prívesný vozík sa môže líšiť v závislosti od poisťovne, typu prívesu a rozsahu krytia. Pre získanie najlepšej ceny je dôležité porovnať ponuky rôznych poisťovní a vybrať si takú, ktorá poskytuje adekvátne krytie za dostupnú cenu. Je vhodné využiť online porovnávače PZP, ktoré vám pomôžu nájsť najvýhodnejšiu ponuku.

Poistné podmienky

Dôkladne si prečítajte poistné podmienky a zistite, či zahŕňajú všetky dôležité aspekty, ako sú poistná suma, spôsobilos

ť úhrady škôd, výluky a obmedzenia krytia, ale aj možnosti zľav a bonusov. Overte si tiež, či poisťovňa poskytuje asistenčné služby, ako je napríklad technická pomoc pri poruche prívesu alebo právna pomoc v prípade sporu.

Platnosť PZP

Platnosť PZP pre prívesný vozík môže byť ročná alebo mesačná, v závislosti od vašich potrieb. Ak plánujete príves používať iba občas, mesačná PZP môže byť pre vás výhodnejšia. Ak však príves používate pravidelne, ročná PZP môže byť cenovo efektívnejšia.

Zmena poisťovne

Ak nie ste spokojní s vašim súčasným PZP pre prívesný vozík, môžete zvážiť zmenu poisťovne. V prípade, že chcete zrušiť svoju súčasnú PZP a prejsť k inej poisťovni, nezabudnite dodržať výpovednú lehotu a podať výpoveď písomne.

PZP pre prívesný vozík je dôležitým aspektom jeho prevádzky a preto je potrebné venovať dostatočnú pozornosť jeho výberu. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní, zohľadnite svoje potreby a zvážte všetky dôležité faktory, aby ste získali najlepšiu možnú ponuku.

PZP kalkulačka: Výpočet ceny poistenia pre váš voz

Pri hľadaní najvhodnejšieho povinného zmluvného poistenia (PZP) pre váš voz je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ako sú cena, rozsah krytia a kvalita poskytovaných služieb. Ako zákazník by ste mali byť informovaní o možnostiach, ktoré sú vám dostupné na trhu. PZP kalkulačka je nástroj, ktorý vám pomôže porovnať ponuky rôznych poisťovní a nájsť tak tú najlepšiu pre vás.

Ako funguje PZP kalkulačka

PZP kalkulačka je online nástroj, ktorý vám umožní vykonať rýchly a jednoduchý výpočet ceny PZP pre váš voz. Zadáte údaje o vašom vozidle, ako sú značka, model, rok výroby a objem motora, a kalkulačka automaticky vyhodnotí tieto údaje a vypočíta cenu PZP pre vaše vozidlo. Výsledky budú v tabuľke PZP cien.

Následne vám kalkulačka poskytne prehľad najlepších ponúk od rôznych poisťovní, ktoré zohľadňujú aj akcie, zľavy a bonusy. Bude tam aj najlacnejšie PZP. Tým vám ušetrí čas a energiu, ktorú by ste inak museli venovať manuálnemu porovnávaniu jednotlivých ponúk.

Ako vybrať správne PZP

 1. Porovnajte ceny

Použitím PZP kalkulačky získate prehľad o cenách PZP na trhu. Porovnajte jednotlivé ponuky a uistite sa, že zohľadňujete aj zľavy a bonusy, ktoré sú často dostupné pre nových zákazníkov alebo pre tých, ktorí majú dlhodobú bezškodovú jazdu.

 1. Pozrite sa na rozsah krytia

Rozsah krytia sa môže líšiť medzi jednotlivými poisťovňami. Uistite sa, že váš PZP pokrýva všetky potrebné oblasti, ako sú zodpovednosť za škody spôsobené tretím stranám, právne náklady a iné.

 1. Zvážte kvalitu služieb

Pri výbere PZP je dôležité brať do úvahy aj kvalitu služieb, ktoré poisťovne poskytujú. Skontrolujte hodnotenia a recenzie poisťovní, aby ste získali predstavu o tom, ako rýchlo a efektívne riešia škodové udalosti. Taktiež zohľadnite dostupnosť zákazníckej podpory a komunikáciu s poisťovňou.

 1. Preštudujte podmienky zmluvy

Predtým, ako sa rozhodnete pre konkrétnu poisťovňu, dôkladne si prečítajte zmluvné podmienky a presvedčte sa, že všetky aspekty PZP sú jasné a transparentné. V prípade nejasností neváhajte kontaktovať poisťovňu a vyžiadať si vysvetlenie.

 1. Zohľadnite platobné podmienky

Niektoré poisťovne ponúkajú rôzne možnosti platenia, ako napríklad mesačné splátky, štvrťročné alebo ročné platby. Vyberte si takú možnosť, ktorá najlepšie vyhovuje vašim finančným potrebám a zabezpečí vám pohodlný spôsob platenia PZP.

Pri výbere PZP je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov, ako sú cena, rozsah krytia, kvalita služieb a podmienky zmluvy. PZP kalkulačka je užitočný nástroj, ktorý vám pomôže vykonať rýchly a presný výpočet ceny PZP, porovnať jednotlivé ponuky na trhu a nájsť tak tú najlepšiu pre vás. Vždy si dôkladne preštudujte zmluvné podmienky a neváhajte kontaktovať poisťovňu v prípade nejasností alebo otázok týkajúcich sa vašej PZP.

PZP tabuľka cien: Ako si vybrať najlepšiu ponuku

Pri výbere povinnej zmluvnej poistenia (PZP) je dôležité porovnať ceny a podmienky ponúk jednotlivých poisťovní. Tabuľka cien PZP vám umožní prehľadne zhodnotiť rôzne alternatívy a vybrať si tú najvýhodnejšiu. V tomto článku vám predstavíme ukážkovú tabuľku cien PZP a dáme vám tipy, ako si vybrať tú správnu poisťovňu nájsť najlacnejšie PZP.

Tabuľka cien PZP:

Poisťovňa Základná cena PZP Havarijné poistenie Poistenie zodpovednosti za škodu
Poisťovňa A 150 € 100 € 50 €
Poisťovňa B 170 € 110 € 55 €
Poisťovňa C 160 € 120 € 60 €
Poisťovňa D 180 € 130 € 65 €

Ceny PZP

Porovnanie cien PZP je jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere poisťovne. Nižšia cena však nemusí automaticky znamenať lepšiu ponuku. Dôležité je zohľadniť aj rozsah poistenia a kvalitu služieb. Pre nízku cenu je dôležité jazdiť beznehodovo.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie pokrýva škody spôsobené na vlastnom vozidle. Je dobrovoľným doplnkom k PZP, avšak mnohí vodiči ho považujú za dôležitú súčasť svojho poistenia. Porovnajte ceny havarijného poistenia u rôznych poisťovní a zvážte, či je pre vás táto služba dôležitá.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Táto časť PZP pokrýva škody spôsobené tretím osobám. V tabuľke cien sa zamerajte na výšku krytia a zistite, či vám poisťovňa poskytuje dostatočnú ochranu v prípade spôsobenej škody.

Ďalšie kritériá

Okrem cien a rozsahu poistenia by ste mali zohľadniť aj ďalšie kritériá, ako sú spokojnosť zákazníkov, dostupnosť zákazníckej podpory a rýchlosť vybavenia škôd. Tieto informácie môžete získať z recenzií a skúseností iných zákazníkov alebo zo štatistík poisťovní.

Zľavy a bonusy

Pri výbere PZP by ste nemali prehliadať rôzne zľavy a bonusy, ktoré ponúkajú poisťovne. Niektoré spoločnosti poskytujú zľavy pre nových zákazníkov, pre vodičov s dlhodobou bezškodovou jazdou alebo pre tých, ktorí majú viacero poistiek v jednej poisťovni. Využitie týchto zliav môže výrazne znížiť celkovú cenu PZP.

Online porovnávače

Pri hľadaní najlepšej ponuky PZP vám môžu pomôcť online porovnávače. Tieto nástroje umožňujú rýchlo a jednoducho získať prehľad o aktuálnych cenách a podmienkach PZP od rôznych poisťovní. Zadáte svoje údaje, ako sú značka a typ vozidla, rok výroby či počet najazdených kilometrov, a porovnávač vám poskytne prehľad dostupných ponúk.

Dôležité termíny

Nezabudnite sledovať termíny platnosti vášho PZP a včas začať hľadať novú ponuku. V prípade, že sa rozhodnete pre zmenu poisťovne, oznámte to svojej súčasnej poisťovni v dostatočnom predstihu. V opačnom prípade môžete riskovať pokutu za jazdu bez platného PZP.

Výber správneho PZP závisí od mnohých faktorov, ako sú cena, rozsah krytia, kvalita služieb a zákazníckych skúseností. Tabuľka cien PZP vám pomôže získať prehľad o dostupných ponukách a zhodnotiť, ktorá poisťovňa najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Nezabudnite zohľadniť aj zľavy a bonusy, ktoré môžu výrazne ovplyvniť konečnú cenu PZP. Využite online porovnávače a sledujte dôležité termíny, aby ste si zaistili optimálnu ochranu svojho vozidla a peňaženky.

Výpoveď PZP: Ako správne ukončiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovená poistka, ktorá pokrýva škody spôsobené tretím osobám pri dopravnej nehode. Je potrebné ju mať na každom vozidle, ktoré je v prevádzke na verejných komunikáciách. V prípade, že si chcete zmeniť poisťovňu alebo ukončiť poistenie vozidla z dôvodu predaja alebo zrušenia registrácie, je potrebné podať výpoveď PZP. V tomto článku sa dozviete, ako správne ukončiť PZP, čo je potrebné na výpoveď a ako na to.

Dôvody pre výpoveď PZP

Medzi hlavné dôvody pre výpoveď PZP patria:

a) Zmena poisťovne: Ak chcete prejsť na lacnejšiu alebo lepšiu ponuku od konkurenčnej poisťovne, je potrebné najprv ukončiť PZP u súčasnej poisťovne.

b) Predaj vozidla: Ak plánujete predať vozidlo, musíte najskôr ukončiť PZP. Nový majiteľ si následne uzatvorí vlastné PZP.

c) Zrušenie registrácie vozidla: V prípade, že sa rozhodnete zrušiť registráciu vozidla, napríklad ak je mimo prevádzky na dlhšiu dobu, je potrebné podať výpoveď PZP.

Ako podať výpoveď PZP

Výpoveď PZP môžete podať nasledovne:

a) Písomne: Písomnú výpoveď môžete zaslať poštou alebo doručiť osobne na pobočku poisťovne. Výpovedná lehota je zvyčajne 1 mesiac, pričom platí, že výpoveď musí doručiť na adresu poisťovne najneskôr posledný deň výpovednej lehoty.

b) Elektronicky: V prípade, že vaša poisťovňa umožňuje elektronickú komunikáciu, môžete výpoveď podať aj prostredníctvom e-mailu alebo cez webové rozhranie poisťovne.

Čo je potrebné uviesť vo výpovedi

Vo výpovedi PZP by ste mali uviesť nasledujúce informácie:

a) Údaje o poistníkovi: Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a číslo občianskeho preukazu.

b) Údaje o vozidle: Značka, model, rok výroby, evidenčné číslo vozidla (SPZ), identifikačné číslo vozidla (VIN) a dátum začiatku PZP.

c) Dôvod výpovedi: Uveďte, či ide o zmenu poisťovne, predaj vozidla alebo zrušenie registrácie vozidla.

d) Dátum ukončenia PZP: Uveďte dátum, kedy chcete PZP ukončiť. Pamätajte na výpovednú lehotu (zvyčajne 1 mesiac).

e) Podpis: Nezabudnite na podpis a dátum podania výpovedi.

Dôležité upozornenia pri výpovedi PZP

a) Dvojitá poistka: Ak zrušíte PZP u svojej súčasnej poisťovne a následne uzatvoríte novú zmluvu s inou poisťovňou, dávajte pozor, aby sa obdobie platnosti nového PZP neprekrylo so starým. Môže totiž dôjsť k dvojitému poisteniu, ktoré nie je žiaduce.

b) Pokuty: Ak po ukončení PZP neuzatvoríte novú zmluvu alebo nezrušíte registráciu vozidla, hrozí vám pokuta za jazdu bez platného PZP.

c) Prepis vozidla: Ak predávate vozidlo, nezabudnite na splnomocnenie pre nového majiteľa, aby mohol vozidlo prepísať na svoje meno.

Výpoveď PZP je dôležitým krokom pri zmene poisťovne, predaji vozidla alebo zrušení registrácie. Je potrebné správne podať výpoveď a dodržať výpovednú lehotu, aby ste sa vyhli problémom a pokutám. Vždy dôkladne skontrolujte všetky údaje vo výpovedi a nezabudnite na podpis a dátum podania.

Havarijné poistenie: Základný sprievodca

Havarijné poistenie je dobrovoľný druh poistenia, ktorý vám poskytuje finančnú ochranu v prípade, že vaše vozidlo utrpí škodu v dôsledku nehody, krádeže, požiaru alebo iných nešťastných udalostí. Aj keď havarijné poistenie nie je povinné, ako povinné zmluvné poistenie (PZP), je to dôležitá súčasť vašej finančnej ochrany na cestách. V tomto článku sa pozrieme na to, ako funguje havarijné poistenie a na čo by ste mali myslieť pri jeho výbere.

Čo pokrýva havarijné poistenie?

Havarijné poistenie pokrýva škody na vašom vozidle v prípade:

 • Nehoda: Pokrytie škôd spôsobených zrážkou s iným vozidlom alebo pevným objektom, ako aj pri prevrátení vozidla.
 • Krádež: Náhrada za stratu alebo poškodenie vozidla v dôsledku krádeže alebo pokusu o krádež.
 • Požiar: Pokrytie škôd spôsobených požiarom alebo výbuchom.
 • Prírodné živly: Ochrana pred škodami spôsobenými prírodnými živlami, ako sú búrky, povodne, zosuvy pôdy alebo zemetrasenia.
 • Vandalizmus: Náhrada za škody spôsobené úmyselným poškodením vozidla.

Ako vybrať správne havarijné poistenie?

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť niekoľko faktorov:

a) Úroveň krytia: Rozhodnite sa, aký rozsah krytia potrebujete. Môžete si vybrať medzi základným krytím, ktoré pokrýva len niektoré riziká, a komplexným krytím, ktoré poskytuje širšiu ochranu.

b) Poistná suma: Zvážte, akú vysokú poistnú sumu potrebujete, aby ste mali dostatočnú finančnú ochranu v prípade škody. Poistná suma by mala zodpovedať hodnote vozidla.

c) Spoluúčasť: Určite si všímať výšku spoluúčasti, ktorú budete musieť zaplatiť pri každom nároku.

d) Výhody a služby: Porovnávajte rôzne poisťovne a ich ponuky, aby ste zistili, ktoré dodatočné výhody a služby ponúkajú. To môže zahŕňať napríklad asistenčné služby, náhradné vozidlo počas opravy alebo zľavy pri oprave vozidla v autorizovaných servisoch.

e) Cena poistenia: Samozrejme, jedným z kľúčových faktorov pri výbere poistenia je aj cena. Porovnávajte ceny rôznych poisťovní a ich ponuky, aby ste našli najlepšiu kombináciu ceny a krytia pre vaše potreby.

Ako uzatvoriť havarijné poistenie?

Uzatvorenie havarijného poistenia je relatívne jednoduchý proces. Najprv si vyberte poisťovňu, s ktorou chcete spolupracovať. Potom kontaktujte poisťovňu, aby ste mohli predložiť žiadosť o poistenie. Poisťovňa vám poskytne ponuku, ktorá obsahuje cenu poistenia a podmienky krytia. Ak s ponukou súhlasíte, môžete podpísať zmluvu o poistení a zaplatiť príslušnú poistnú sumu.

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou ochrany vašej investície do vozidla a zabezpečenia vašej finančnej bezpečnosti na cestách. Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť úroveň krytia, poistnú sumu, spoluúčasť, dodatočné výhody a cenu poistenia. Dôkladným porovnávaním ponúk rôznych poisťovní a zvažovaním vašich individuálnych potrieb nájdete havarijné poistenie, ktoré vám poskytne najlepšiu možnú ochranu.

Najlacnejšie PZP je online

povinné zmluvné poistenieV tomto príspevku vás prevedieme súčasnými ponukami povinného zmluvného poistenia. Samozrejme, nebudeme rozoberať každú a jednu ponuku zvlášť, pretože na slovenskom trhu je pomerne dosť poisťovní. Sústrediť sa budeme hlavne na tie ponuky, ktoré sú výnimočné a spomedzi ostatných niečím vynikajú. Povedať, že toto je pre vás to najlacnejšie PZP online je veľmi relatívne, pretože každý od tohto produktu očakáva niečo iné. Pre jedného je najlepšie to, čo je najlacnejšie, pre druhého zas to, čo v sebe zahŕňa najviac poistných rizík. Práve poistné riziká bývajú v tomto produkte bodom úrazu. Prečo? Dozviete sa v texte.

V skratke o jeho princípe

Keďže ide o príspevok informačného charakteru, je vhodné povinné zmluvné poistenie aspoň v rýchlosti predstaviť. Ide o zákonom stanovenú povinnosť, ktorá sa týka ako motorových, tak aj nemotorových vozidiel. Dbať na jej uzatvorenie musia ich majitelia, ináč im hrozí vysoká pokuta, o ktorej sa zmienime nižšie. Toto zabezpečenie v základnom krytí chráni nie vozidlo, na ktoré je uzatvorené, ale vozidlá a osoby v ňom, ktorým by dané vozidlo spôsobilo škody rôzneho charakteru. Je najlepšia voľba aj preto, že ak spôsobíte dopravnú nehodu alebo škodovú udalosť nechtiac, poisťovňa vie tieto škody plne pokryť. Škody, ktoré sa pri takýchto udalostiach uskutočnia sú väčšinou vyššieho rozsahu než je cena ročného poistného. Bez neho by ste všetky škody, ktoré spôsobíte iným, museli platiť z vlastného. Pre istotu si pozrite cenník zákonnej poistky na auto, nájdete ho na Uzavripzp.

Môže kryť aj vaše škody

Napriek tomu, že väčšina poisťovateľov ponúka len základné povinné zmluvné poistenie, ktoré kryje len tie škody, ktoré spôsobíte iným, sú na trhu aj také poisťovne, ktoré chránia aj vás. Samozrejme, ochrániť seba a vaše vozidlo môžete pomocou jeho havarijného zabezpečenia alebo pripoistenia havarijných rizík k základnému produktu.

Poisťovne Generali, Komunálna poisťovňa a Kooperativa vám havarijné riziká ponúkajú už v rámci PZP online, ktoré sa tým pádom stáva tým najlacnejším na trhu. O aké napríklad ide? Úraz vodiča a posádky, výtlk, stret so zverou, živel atď. Niekde si môžete navoliť sami, čo chcete (Generali), inde máte už v balíčku fixne zakomponované konkrétne havarijné riziká.

V konečnom dôsledku nemusí vyjsť poistenie so zakomponovaným havarijným rizikom najlacnejšie, no určite bude najvýhodnejšie a tým pádom aj najlepšie. Uzatvorenie havarijných rizík zvlášť by výslednú cenu poistného zvýšilo oveľa viac. Preto možno sa vám viac oplatí priplatiť nejaké to euro za produkt, ktorý kryje aj vás a vďaka ktorému si už nemusíte zaobstarať iné zabezpečenie. Všetko ale závisí od vašich požiadaviek a preferencií.

Zistite si to najlacnejšie PZP pre vás hneď online

Pracujúci ľudia v poisťovniNajlacnejšiu poistku na auto uzatvoríte cez Uzavripzp, ktoré poskytuje online porovnanie cien poisťovní. Po zadaní technických údajov do kalkulačky o poisťovanom vozidle a niektorých údajov o jeho majiteľovi sa vám do niekoľkých sekúnd zobrazia všetky vaše možnosti. Zisťovanie ponúk cez internet nielenže šetrí váš čas, ale aj kopec peňazí.

Každý, kto sa už snažil nájsť najlacnejšie PZP osobne vie, že je to časovo veľmi náročné a psychicky vyčerpávajúce. Vďaka internetu si však vaše ponuky a to najlacnejšie z nich viete nájsť do 10-15 minút a jednoducho a rýchlo aj o nejakú z nich požiadate. Ak už máte poistenie inde, tak jednoducho zmeňte svoju poisťovňu.

Porovnanie online má aj iné výhody. Financie tvoria u väčšiny ľudí podstatnú časť pri rozhodovaní o tom, pre aký produkt sa rozhodnú. Ak si už aj z domu viete zistiť, že auto si môžete zabezpečiť aj o 300 eur lacnejšie, než vám núka iná poisťovňa, je to veľmi potešujúca správa. Niekedy zohráva dôležitú úlohu už aj jedno euro, preto si dôležitú úlohu online porovnania PZP plne uvedomujeme.

Z výsledkov môžete aj hneď o niektorú ponuku požiadať. Po kliknutí na ňu vypíšete niektoré údaje a na mail vám bude spätne poslaná dočasná zelená karta a iné dokumenty. Po zaplatení platby poistného vám poisťovňa zašle originál zelenú kartu, ktorá slúži ako dôkaz toho, že poistenie ste si uzatvorili. Táto karta nie je platná len na našom území, ale aj v zahraničí.

Pokutovanie

Ak je pre vás tá najlepšia zákonná poistka zároveň aj tá najlacnejšia na trhu, vždy je lepšia ako žiadna. Neuzatvorenie tohto produktu vás môže dostať do finančných ťažkostí. Bežná policajná kontrola vás môže kvôli nepreukázaniu sa platnou zelenou kartou pokutovať až do 300 eur, Obvodný úrad až do 3 330 eur. Ten vám môže pokutu zaslať aj 3 roky po tom, čo ste reálne bez tohto zabezpečenia jazdili. Aj v zahraničí je podstatná zelená karta. Sankcie tam bývajú o čosi vyššie, v pohode môžu prekročiť až tisíce eur, prípadne zhabanie celého vozidla.

Ak ste skúsený vodič, pravdepodobne viete, že PZP sa vzťahuje na skoro všetky motorové a nemotorové vozidlá. Možno sa pri tom riadiť heslom, že všetko, čo potrebuje technicky preukaz a svojou prevádzkou môže spôsobiť škody na majetku alebo na zdraví, toto zabezpečenie potrebuje. Preto ho za žiadnu cenu nepodceňujte. A ak si nie ste istý niektorým prostriedkom, môžete si to overiť v zákone o PZP.

Veríme, že už teraz viete, kde je najlacnejšie povinné zmluvné poistenie dostupné online a viac informácií o nej vám poskytne  aj tento článok.